Liên hệ

Vườn lan Thuận Khanh

Địa chỉ

D8/40C Ấp 4 Xã Hưng Long Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại

0988282789 - 0928282789

Email

thuanvuonlan@gmail.com

Facebook

Hoa Lan Dendro